Βριλήσσια Ανθρώπινη Πολιτεία ~ Σταμάτης Λώλας

Kαλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Συνδυασμού Βριλησσίων ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ευελπιστούμε στην συμμετοχή σας για έναν γόνιμο διάλογο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του προγραμμάτός μας - Mετά τιμής, Σταμάτης Λώλας

15.8.05

ΤΑ 7 ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες,

Ο κ. Δήμαρχος με ακριβά και πολυτελή έντυπα ή με εφημερίδες που «διορθώνουν την αλήθεια, μας ενημερώνει και μας πληροφορεί συχνά για το έργο του.

Ας δούμε σήμερα τι γίνεται με μερικά από τα «κορυφαία έργα» όπως τα χαρακτηρίζει:

Ø Πλατεία Αναλήψεως
Έργο ύψους 1.694.915€ (συν ΦΠΑ), βαφτίστηκε «βιοκλιματικό» για να ανατεθεί απ’ ευθείας σε εργολάβο επιλογής του Δημάρχου.
Το έργο όπως γίνεται είναι μέρος του όλου έργου «Πλατεία Αναλήψεως – Οδός Γράμμου» και η παράνομη κατάτμησή του έγινε για να διευκολυνθεί η ανάθεση. Οι αλλαγές που επήλθαν αλλοιώνουν την ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονήθηκε επί δημαρχίας του κ. Λώλα.
Δεν έγινε ανοικτός διαγωνισμός ούτε έχει συνταχθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Διεξάγεται ταυτόχρονα με το έργο της Λ. Πεντέλης με ότι αρνητικά αποτελέσματα επιφέρει στο κοινωνικό και οικονομικό ιστό της πόλης.
Τέλος το Ε΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την πράξη του 139/2005, απείχε του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης ανάθεσης του έργου με το σκεπτικό ότι υπεβλήθη προς έλεγχο αφού είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και του εργολάβου.
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος αυτός θεσπίζεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων άνω του 1.000.000€, η μή τήρηση του οποίου συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης.

Ø Ναυτική Βάση
Και αυτό το έργο βαφτίστηκε «βιοκλιματικό» και ειδικό έργο. Είναι προϋπολογισμού 3.980.000€ πλέον ΦΠΑ. Δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» λες και η φύτευση και οι διάδρομοι είναι κάτι πολύ ειδικό.
Εδώ για άλλη μια φορά δοκιμάσθηκε η αξιοπιστία λόγων και έργων του κ. Δημάρχου. Χωρίς να λύνει βασικά προβλήματα της πόλης – αρνήθηκε και τη δημιουργία κινηματογράφου – προχωράει στην κατάτμηση του έργου και δεν περιλαμβάνει την ανάπλαση όλου του χώρου της Ναυτικής Βάσης.
Κρύβεται κάτι; Εκείνος το ξέρει…
Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο με Α.Π. 43/8-3-2005 έγγραφό του, που το απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων (το οποίο για μια ακόμη φορά δεν έλαβε γνώση των εγγράφων), ανάμεσα στα άλλα αναφέρει:
v Η εγκύκλιος35/99 του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα τους «απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους στις διακηρύξεις δημοπρασιών έργων ή προμηθειών ΟΤΑ» αναφέρεται ακριβώς στην ύπαρξη «εξειδικευμένων όρων και προϋποθέσεων, που είναι δυνατόν να δώσουν λαβή αμφισβήτησης της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού κατά τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης έργου ή προμήθειας».
Η εν λόγω εγκύκλιος παραθέτει ενδεικτικά περιπτώσεις τέτοιων καταχρηστικών όρων, που συμπτωματικά αναφέρονται σε περίπτωση ίδια με την εξεταζόμενη.
v Λόγω της εφαρμογής του συστήματος δημοπράτησης που προβλέπει «μελέτη και κατασκευή» (και ασχέτως προς τη νομιμότητα εφαρμογής του εν λόγω συστήματος στο συγκεκριμένο έργο με την υφιστάμενη εγκεκριμένη προμελέτη)….και καταλήγει
v Ο όρος 23.4 της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου είναι παράνομος… και τέλος: «παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επαναδημοπράτηση του έργου, με απάλειψη των μη σύννομων όρων του.

Ø Αναμόρφωση Οικοδομικού Τετραγώνου 334 (χώρος για ανέγερση Παιδικού Σταθμού στο τέρμα Κισσάβου)
Το έργο είχε ανατεθεί στη Δημοτική Επιχείρηση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-1-2005.
Την επομένη ο κ. Δήμαρχος με απόφασή του το ανέθεσε σε εργολάβο.
Τρεις ημέρες πριν το τέλος του έργου – με βάση την παράνομη ανάθεση του Δημάρχου τόσο ως προς τον τόπο όσο και προς το ποσό (53.000€) – και μετά περίπου από τρεις μήνες εργασιών, η Δημοτική Επιχείρηση το αναθέτει ως εκ θαύματος στον ήδη εγκατεστημένο εργολάβο και υπογράφει σύμβαση έργου αφού έχει τελειώσει το έργο.
Και δεν τελειώσαμε εδώ∙ Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 13-6-2005 έρχεται νέα απ’ ευθείας ανάθεση (άλλων 53.000€), σχεδόν για τις ίδιες εργασίες που έχουν ήδη γίνει, στον ίδιο εργολάβο.
Ο νόμος ορίζει ρητά: «Δεν επιτρέπεται κατάτμηση δημοτικών ή κοινοτικών έργων και σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, ούτε αναγραφή στον προϋπολογισμό δήμου ή κοινότητας κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών…»
Δυστυχώς η διαφάνεια και οι νόμοι είναι ψιλά γράμματα για τη Δημοτική Αρχή και τους «υπηρετούντες αυτήν».
Και το τελευταίο∙ Ο εργολάβος που δέχθηκε την παράνομη αρχική ανάθεση είναι ο ίδιος που θα αναλάβει το έργο της Ναυτικής Βάσης και που πολλοί ήξεραν το όνομά του πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Ø Δημοτικό Κτήμα Κισσάβου (Οικοδομικό Τετράγωνο 365)
Δέκα στρέμματα δημοτικής έκτασης με προφορική μειοδοσία «χαρίζονται» υπό μορφή μακροχρόνιας μίσθωσης σε ιδιώτη μαζί με τους άλλους δύο ανταγωνιστές του. Συστήνουν εταιρεία εκμετάλλευσης του χώρου με βάση άρθρο της σύμβασης που έχουν υπογράψει με το Δήμο και κατά παράβαση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των όρων της διακήρυξης.
Στη συνέχεια με ψεύτικα στοιχεία που υποβάλλει ο Δήμος Βριλησσίων, τους χορηγείται άδεια στο όνομα του Δήμου.
Με κινητοποίηση των κατοίκων αλλά και όλης της αντιπολίτευσης, η πολεοδομία σταματά τις εργασίες. Δυστυχώς όμως έχουν προλάβει και έχουν καταστρέψει τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που είχαν στοιχίσει 126.000.000 δρχ.
Ο Δήμος έχει κακώς υποβάλλει στοιχεία για να πάρουν οι ιδιώτες νέα άδεια. Τρέχει να τους βοηθήσει φαίνεται, για να μη χάσει τα ενοίκια θα πείτε.
Προσέξτε: από τον Αύγουστο του 2004 που ισχύει η σύμβαση, πλήρωσαν μόνο το ενοίκιο του Αυγούστου (προφανώς για να υπογράψουν) και τον Μαρτίον του 2005 το ενοίκιο του Δεκεμβρίου του 2004.
Δικαιολογίες να είστε σίγουροι ότι θα βρει η Δημοτική Αρχή.

Ø Δημοτική Συγκοινωνία
«Η Δημοτική Συγκοινωνία βγάζει Δήμαρχο» υποστηρίζει ο κ. Ντινόπουλος, για αυτό και με δάνειο 800.000€ και λειτουργικό κόστος 450.000€ ετησίως, προβάλλει αυτό το έργο. Παραγκωνίζει βέβαια, ή το αποσιωπά, ότι το κύριο καθήκον του είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και αυτή μπορούσε να επιτευχθεί με τις υφιστάμενες γραμμές του ΟΑΣΑ και με τη συνεργασία τόσο αυτού όσο και των όμορων δήμων.
Γιατί γραμμές όμορων δήμων διασχίζουν το δήμο μας;
Και κάτι για έγκριση: ο Δήμαρχος Χαλανδρίου με συνεργασία και σύνεση πήρε από το ΟΑΣΑ τέσσερα λεωφορεία αντί 6.000€ ΜΟΝΟ!!!

OTAN O NOMIMOΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ

Το Οικοδομικό Τετράγωνο 334, που ευρίσκεται στο τέρμα της οδού οδό Κισσάβου είναι χαρακτηρισμένο ως παιδικός σταθμός. Η Δημοτική αρχή για, καθαρά, μικροπολιτικούς και ψηφοθηρικούς λόγους απέναντι στους περιοίκους, στην αρχή προσπάθησε να εγκαταστήσει αθλητικές εγκαταστάσεις και τελικώς αποφάσισε να φτιάξει πλατεία. Το έργο ανετέθη στη Δημοτική Επιχείρηση η οποία με τη σειρά της θα έκανε τις νόμιμες ενέργειες για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου. Δυστυχώς όμως οι εργασίες άρχισαν και συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση ανάθεσης.

Το γεγονός αυτό θέλησε να πιστοποιήσει η αυτοψία του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κώστα Πολίτη. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ, χωρίς καμία διερεύνηση, ως ώφειλε, προέβαλε το θέμα αυτό με διαφορετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας την άσκηση ελέγχου και καθήκοντος ως προβοκάτσια.

Εμείς ρωτήσαμε τον κ. Πολίτη, ο οποίος μας επανέλαβε τη θέση του, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων, και το αξίωμα αυτό σηματοδοτεί την άσκηση των καθηκόντων του. Ενισχυτικό δε της ενέργειάς του αυτής, είναι και η αποστροφή του Πρωθυπουργού «ότι όλοι μας πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στη διαπλοκή και τη διαφθορά».

Τέλος, αναφορικά με το δημοσίευμα, δήλωσε ότι θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του ενώπιον της δικαιοσύνης.